+386 (0)2 52 13 650 info@pgz.si

PO - PE: 8.00 - 14.00

SEARCH BOX

Vedno dobro obveščeni ...

VABILO ČLANOM ZBORNICE NA 16. SEJO SKUPŠČINE PGZ, ČETRTEK 6. APRIL 2023


7. 3. 2023


Na podlagi 17. člena Statuta Pomurske gospodarske zbornice sklicujem 16. volilno sejo Skupščine Pomurske gospodarske zbornice, ki bo

  • v četrtek, 6. aprila 2023 ob 13.00 uri v Kongresni dvorani Hotela Livada Prestige, Moravske Toplice

VABILO

PRIJAVNICA


D n e v n i r e d :

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
  2. Sprejem letnega poročila za leto 2022 z mnenjem Nadzornega odbora.
  3. Sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2023.
  4. Izvolitev in potrditev novega Upravnega odbora, predsednika UO, Nadzornega odbora in predsednika NO zbornice.
  5. Potrditev članarine za leto 2023.
  6. Aktualno GZS.
  7. Vabljen gost – priznani slovenski trener vodstvenih veščin.
  8. Razno.

Skupščine se lahko poleg zakonitih zastopnikov družb, članic Pomurske gospodarske zbornice, udeleži tudi njihov pooblaščenec.

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti, ki bodo do vključno 29. marca 2023 prijavili svojo udeležbo preko spletne prijavnice

Člani Pomurske gospodarske zbornice, ki imajo skladno s statutom glasovalno pravico, imajo 1 glas + dodatno 1 glas na vsakih 200 € plačane članarine. Vsem članom, ki pravočasno prijavijo udeležbo, bomo poslali vsa gradiva in pooblastila za glasovanje, iz katerega bo razvidno število glasov, ki pripada članu.


V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo vnovično zasedanje skupščine istega dne, v istih prostorih, z istim dnevnim redom, pol ure kasneje, to je ob 13.30 uri.

Predsednik:

mag. Peter Polanič

 

Murska Sobota, 7. marec 2023

 

 


Pomurska gospodarska zbornica

Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota

+386 (0)2 52 13 650

URADNE URE

PO - PE: 8:00 - 14:00