+386 (0)2 52 13 650 info@pgz.si

PO - PE: 8.00 - 14.00

SEARCH BOX

Vedno dobro obveščeni ...

VABILO ČLANOM ZBORNICE NA 15. SEJO SKUPŠČINE PGZ, ČETRTEK 2.6.2022


3. 5. 2022 |


Na podlagi 17. člena Statuta Pomurske gospodarske zbornice sklicujem 15. sejo Skupščine Pomurske gospodarske zbornice, ki bo

  • v četrtek, 2. junija 2022 ob 13.00 uri v Termah VIVAT Moravske Toplice

VABILO

PRIJAVNICA


D n e v n i   r e d :

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
  2. Sprejem letnega poročila za leto 2021 z mnenjem Nadzornega odbora.
  3. Sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2022
  4. Potrditev članarine za leto 2022
  5. Aktualno: Dobavne verige na preizkušnji; mag. Marko Djinović in dr. Andrej Friedl, GZS
  6. Razno
  7. Predstavitev novih investicij in ogled Term VIVAT, g. Metod Grah
  8. Kosilo

Skupščine se lahko poleg zakonitih zastopnikov družb, članic Pomurske gospodarske zbornice, udeleži tudi njihov pooblaščenec.

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti, ki bodo do vključno 25. maja 2022 prijavili svojo udeležbo preko PRIJAVNICA

Člani Pomurske gospodarske zbornice, ki imajo skladno s statutom glasovalno pravico, imajo 1 glas + dodatno 1 glas na vsakih 200 € plačane članarine. Vsem članom, ki pravočasno prijavijo udeležbo, bomo poslali vsa gradiva in pooblastila za glasovanje, iz katerega bo razvidno število glasov, ki pripada članu.

V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo vnovično zasedanje skupščine istega dne, v istih prostorih, z istim dnevnim redom, pol ure kasneje, to je ob 13.30 uri.

 

Murska Sobota, 3. maj 2022

 

Predsednik:

mag. Peter Polanič

 


Pomurska gospodarska zbornica
Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota
+386 (0)2 52 13 650
URADNE URE
PO - PE: 8:00 - 14:00