+386 (0)2 52 13 650 info@pgz.si

PO - PE: 8.00 - 14.00

SEARCH BOX

Vedno dobro obveščeni ...

VABILO ČLANOM NA 17. SEJO SKUPŠČINE POMURSKE GOSPODARSKE ZBORNICE, TOREK 23. APRIL 2024


20. 3. 2024


Na podlagi 17. člena Statuta Pomurske gospodarske zbornice sklicujem 17. sejo Skupščine Pomurske gospodarske zbornice, ki bo

  • v torek, 23. aprila 2024 ob 13.00 uri v Termah Banovci (Banovci 1a, 9241 Veržej)

VABILO (dopolnjeno 9.4.2024)

PRIJAVNICA


D n e v n i  r e d :

  1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
  2. Sprejem letnega poročila za leto 2023 z mnenjem Nadzornega odbora.
  3. Sprejem programa dela in finančnega načrta za leto 2024
  4. Aktualno PGZ/GZS
  5. Predstavitev napovedanih podpornih programov gospodarstvu s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (STEP) in Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj; Matevž Frangež, državni sekretar (MGTŠ) in Srečko Đurov, državni sekretar (MKRR)
  6. Razno
  7. Predstavitev in ogled Term Banovci; Hofman Leonida, direktorica
  8. Kosilo

Skupščine se lahko poleg zakonitih zastopnikov družb, članic Pomurske gospodarske zbornice, udeleži tudi njihov pooblaščenec.

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti, ki bodo do vključno 15. aprila 2024 prijavili svojo udeležbo preko spletne prijavnice

Člani Pomurske gospodarske zbornice, ki imajo skladno s statutom glasovalno pravico, imajo 1 glas + dodatno 1 glas na vsakih 200 € plačane članarine. Vsem članom, ki pravočasno prijavijo udeležbo, bomo poslali vsa gradiva in pooblastila za glasovanje, iz katerega bo razvidno število glasov, ki pripada članu.


V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo vnovično zasedanje skupščine istega dne, v istih prostorih, z istim dnevnim redom, pol ure kasneje, to je ob 13.30 uri.

Predsednik:

mag. Peter Polanič

 

Murska Sobota, 20. marec 2024

 


Pomurska gospodarska zbornica

Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota

+386 (0)2 52 13 650

URADNE URE

PO - PE: 8:00 - 14:00