+386 (0)2 52 13 650 info@pgz.si

PO - PE: 8.00 - 14.00

SEARCH BOX

POMURSKA GOSPODARSKA ZBORNICA

Gospodarska zbornica Slovenije

Več kot deset let smo podporna institucija gospodarstvu v regiji in kot edina, ki povezuje tri četrtine gospodarske moči regije.

Zastopamo interese regijskega gospodarstva, svetujemo, informiramo, povezujemo in izobražujemo.

Ponujamo tudi poslovne storitve, promoviramo tehnično izobraževanje ter izvajamo javna pooblastila.

Zloženka PGZ - predstavitev (pdf)


Zloženka GZS - reprezentativni predstavnik slovenskega gospodarstva (pdf)

Naša naloga je sprejemati pobude, potrebe in predloge s strani gospodarskih subjektov ter širše javnosti. Z izgradnjo učinkovitega poslovnega okolja in v povezavi z ostalimi sorodnimi regijskimi inštitucijami smo nosilec in usmerjevalec gospodarskega razvoja regije ter ustvarjalec regijskih priložnosti. Članice Pomurske gospodarske zbornice predstavljajo več kot 70 odstotkov kapitala, prihodkov in zaposlenih v regiji, zaradi česar je naša institucija najvplivnejši mnenjski voditelj v Pomurju.

Naše poslanstvo je povezovanje, združevanje, zastopanje in uresničevanje interesov našega članstva in gospodarstva ter aktivno vključevanje v oblikovanje pomurskega poslovnega okolja in razvoj regije.

Vizija naše prihodnosti je »biti blizu potrebam gospodarstva« ter ostati najmočnejša nevladna organizacija v regiji, ki jasno in prepoznavno komunicira svoja stališča in predloge ter z aktivnostmi družbeno odgovorno vključuje v razvoj regije.

POMURSKA GOSPODARSKA ZBORNICA PODJETJEM PONUJA

POSLOVNE INFORMACIJE

kakovostne poslovne informacije s področja davkov, financ, delovnih razmerij in zakonodaje

IZOBRAŽEVANJA

seminarje in delavnice s področja izobraževanja zaposlenih in razvoja kadrov

POTRDILA ZA TUJINO

pomoč pri pridobivanju listin in potrdil za nemoteno poslovanje na slovenskem in tujem trgu

ZAKONODAJA IN RAZPISI

informacije o najnovejših zakonodajnih spremembah in razpisih

POVEZOVANJE PODJETIJ

izmenjavo dobrih poslovnih praks s sodelovanjem v delovnih skupinah, sekcijah, odborih in komisijah

PROMOCIJA PODJETIJ

informacije o storitvah za promocijo podjetij

ČEZMEJNE STORITVE

informacije in pomoč pri upravljanju čezmejnih storitev

MREŽENJE

navezovanje poslovnih stikov in povezav ter poslovno-promocijske dejavnosti

SVETOVANJE

podporo in sodelovanje pri načrtovanju poklicnega in strokovnega izobraževanja

REGISTRACIJA PODJETIJ

registracijo podjetij (točka SPOT Svetovanje Pomurje)

SODELOVANJA

poslovno sodelovanje

REŠEVANJE SPOROV

pomoč pri alternativnem reševanju sporov (mediacija, arbitraža)

Pomurska gospodarska zbornica

Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota

+386 (0)2 52 13 650

URADNE URE

PO - PE: 8:00 - 14:00

PROJEKTI