+386 (0)2 52 13 650 info@pgz.si

PO - PE: 8.00 - 14.00

SEARCH BOX

PROGRAM IN POROČILA

Delamo tisto, kar že dobrih deset let najbolje znamo: povezujemo, združujemo in uresničujemo interese našega članstva in gospodarstva. Smelo in odgovorno.

Pomurska gospodarska zbornica kot ena ključnih podpornih institucij v regiji nudi podporo tako regijskemu gospodarstvu kot širši lokalni skupnosti.

Smo zaupanja vredna in prezentna sogovornica, nosilka regionalnega razvoja in čezmejnega sodelovanja ter povezovanja.

Po dosedanjih odzivih, rezultatih in izpeljanih aktivnostih je Pomurska gospodarska zbornica ena ključnih podpornih institucij v regiji, ki je v podporo tako regijskemu gospodarstvu kot širše. Pomurska gospodarska zbornica v našem okolju pušča sled. Sled, ki je zarisana predvsem v interesu in za potrebe gospodarstva.

Svoje delo nenehno nadgrajujemo z novimi vsebinami na ustvarjenih temeljih ter skrbimo za ugled, vlogo in položaj naše zbornice in pomurskega gospodarstva doma in v tujini.


PROGRAM DELA 2024

1. Organizacija
Na PGZ bomo v letu 2024 trije redno zaposleni.

2. Aktivnosti
Osnovno poslanstvo združevanja in povezovanja podjetij ter zastopanja Interesov članstva ostaja, bomo pa v letu 2024 poudarek namenili še/in:

 • Ustvarjanju gospodarskih pogojev - Razpisi iz kohezije in NOO za zagon investicij iz programa Pomurje 5.0 (50 investicij v višini 250 Mio €)
 • Urejanju pre-visokih cen energentov za gospodarstvo
 • Pripravi projektov RRP, ki bodo postavili prioritete in smernice razvoja regije do leta 2027 ( Talent center, Namakanje iz reke Mure, Pomurje 5.0, …)
 • Izvajali nov Intereg čezmejni projekt „Right SKILLS 4U“ Projekt sledi akcijskemu načrtu zadovoljevanja regijskih potreb po tehničnih kadrih, promociji tehničnih poklicev ter iskanju talentov za potrebe gospodarstva.
 • Uvajanje dodatnih novih izobraževalnih programov regijo (živilska industrija, mizarstvo, gradbeništvo, …)
 • Priprava dokumentacije – izdelava DPN za začetek projekta »Namakanje«
 • Priprava dokumentacije za začetek projekta »Talent center«
 • Otvoritev Pomurskega laboratorija na UM fakulteti za strojništvo
 • Dokončno uredili problematiko geotermije s podporami
 • Priprava novega projekta kadrovskega kompetenčnega centra KOC Hrana skupaj z ZKŽP/GZS
 • Izvajanje točke SPOT regije
 • Razpis »Naj inovacije« z zaključno prireditvijo
 • Skupaj z Vestnikom bomo izvedli dogodek Pomursko podjetje leta in naj zaposlovalec leta
 • Izvajali bomo predstavitve poklicev za učence v podjetjih in na šolah
 • Novi katalog Pomurskega gospodarstva
 • Izvedli tradicionalno gospodarsko Bowling ligo v sezoni 2024/2025
 • Izpeljali strokovno ekskurzijo v eno visoko tehnološko podjetje v Evropi
 • Aktivno sodelovali pri vzpostavitvi RDO Pomurje
 • Analizirali stanje gospodarstva v regiji ter skupaj z Ajpes izdali zloženko Regijski kazalniki gospodarjenja
 • Organizirali že četrti tradicionalni Slovensko Madžarski poslovni forum
 • Izpeljali regijski forum o Internacionalizaciji skupaj z GZS
 • Aktivno sodelovali na regijskem festivalu IZUM - Mladi za napredek Pomurja
 • Dokončno uredili problematiko geotermije s podporami
 • Priprava novega projekta kadrovskega kompetenčnega centra KOC Hrana skupaj z ZKŽP/GZS
 • Izvajanje točke SPOT regije
 • Razpis »Naj inovacije« z zaključno prireditvijo
 • Skupaj z Vestnikom bomo izvedli dogodek Pomursko podjetje leta in naj zaposlovalec leta
 • Izvajali bomo predstavitve poklicev za učence v podjetjih in na šolah
 • Novi katalog Pomurskega gospodarstva
 • Izvedli tradicionalno gospodarsko Bowling ligo v sezoni 2024/2025
 • Izpeljali strokovno ekskurzijo v eno visoko tehnološko podjetje v Evropi
 • Aktivno sodelovali pri vzpostavitvi RDO Pomurje
 • Analizirali stanje gospodarstva v regiji ter skupaj z Ajpes izdali zloženko Regijski kazalniki gospodarjenja
 • Organizirali že četrti tradicionalni Slovensko Madžarski poslovni forum
 • Izpeljali regijski forum o Internacionalizaciji skupaj z GZS
 • Aktivno sodelovali na regijskem festivalu IZUM - Mladi za napredek Pomurja

ter izvajali dodatne aktivnosti, ki bodo tako nam, kot tudi članom prinašale neposredne koristi.

ARHIV - PROGRAM DELA

LETNA POROČILA

Doseženi rezultati in izvedene aktivnosti letno potrjujejo našo pravilno usmeritev. Naše članstvo predstavlja tri četrtine gospodarske moči celotne regije, tako po prihodkih, kapitalu in dobro polovico po številu zaposlenih.

ARHIV - LETNA POROČILA

Pomurska gospodarska zbornica

Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota

+386 (0)2 52 13 650

URADNE URE

PO - PE: 8:00 - 14:00