+386 (0)2 52 13 650 info@pgz.si

PO - PE: 8.00 - 14.00

SEARCH BOX

PROGRAM IN POROČILA

Delamo tisto, kar že dobrih deset let najbolje znamo: povezujemo, združujemo in uresničujemo interese našega članstva in gospodarstva. Smelo in odgovorno.

Pomurska gospodarska zbornica kot ena ključnih podpornih institucij v regiji nudi podporo tako regijskemu gospodarstvu kot širši lokalni skupnosti.

Smo zaupanja vredna in prezentna sogovornica, nosilka regionalnega razvoja in čezmejnega sodelovanja ter povezovanja.

Po dosedanjih odzivih, rezultatih in izpeljanih aktivnostih je Pomurska gospodarska zbornica ena ključnih podpornih institucij v regiji, ki je v podporo tako regijskemu gospodarstvu kot širše. Pomurska gospodarska zbornica v našem okolju pušča sled. Sled, ki je zarisana predvsem v interesu in za potrebe gospodarstva.

Svoje delo nenehno nadgrajujemo z novimi vsebinami na ustvarjenih temeljih ter skrbimo za ugled, vlogo in položaj naše zbornice in pomurskega gospodarstva doma in v tujini.


PROGRAM DELA 2021

1. Organizacija
Na PGZ bomo v letu 2021 trije redno zaposleni.

2. Aktivnosti
Poleg osnovnega poslanstva združevanja in povezovanja podjetij ter zastopanja skupnih interesov, bomo v letu 2021 posebni poudarek namenili še/in:

 • Ustvarjanju gospodarskih pogojev, za normalni zagon vseh dejavnosti in investicij po Covid 19 krizi Pomurje 5.0 (42 projektov v vrednosti 200 Mio €)
 • Sodelovali bomo pri potrjevanju in izvajanju projektov RRP, ki bodo postavili prioritete in smernice razvoja regije do leta 2027
 • Izvajanje že tretje faze čezmejnega projekta »Right Profession – Pravi poklic«. Projekt sledi akcijskemu načrtu zadovoljevanja regijskih potreb po tehničnih kadrih, promociji tehničnih poklicev ter prilagajanju izobraževalnega sistema in programov dejanskim potrebam gospodarstva (Dual Transfer). Vključno z uvajanje programov Vajeništva v regijo in projekta izgradnje Talent centra.
 • Izvajali projekt kadrovskega kompetenčnega centra KOC Hrana 2 skupaj z ZKŽP/GZS
 • Izvajanje točke SPOT regije
 • Posvetili se bomo pridobivanju državnih spodbud za pospešeno avtomatizacijo in digitalizacijo pomurskega gospodarstva
 • Dokončno uredili problematiko geotermije
 • Izvesti razpis in ocenili »Naj inovacije« z zaključno prireditvijo.
 • Izvesti tradicionalno gospodarsko Bowling ligo v sezoni 2021/2022
 • Izpeljali za člane odbora za razvoj strokovno ekskurzijo v eno visoko tehnološko podjetje v Evropi
 • Aktivno sodelovali pri vzpostavitvi RDO Pomurje in vzpostavitvi 4 vodilnih turističnih destinacij
 • Analizirali stanje gospodarstva v regiji ter izdali Regijske kazalnike gospodarjenja
 • Organizirali Slovensko Madžarski poslovni forum na Madžarskem
 • Povečanju možnosti internacionalizacije obstoječim pomurskim podjetjem in odpirati poti novim neposrednim tujim in domačim investicijam v regijo (predvsem specializacija za Madžarski trg)
 • Aktivno sodelovali na regijskem festivalu IZUM - Mladi za napredek Pomurja
 • Podjetjem bomo v pomoč pri ustanavljanju R&R skupin
 • Prisotni bomo pri skupnem nastopu živilskih in kmetijskih podjetij na sejmu AGRA v Gornji Radgoni
 • Sodelovali s sosednjimi partnerskimi zbornicami iz Hrvaške, Avstrije, Madžarske in Srbije ter nadaljevali delo na čezmejnih skupnih projektih. 
 • Izmenjevali dobro prakso skozi delo delujočih odborov (človeški viri, turizem, razvoj in inovativnost, internacionalizacija ter računovodski servisi)
 • Izvajali informiranje, izobraževanja, usposabljanja, delavnice, poslovne klube, posvete, konference ter regijska srečanja
 • Zagotavljali kvalitetno in hitro izvajanje javnih pooblastil – potrjevanje trgovinskih in drugih listin
 • Aktivni pri pridobivanju novih članov (projekt 10 novih članov)
 • Aktivirali novo spletno stran www.pgz.si
 • Preko svojih predstavnikov bomo delovali v organih javnih institucij, agencij ter občin (sveti zavodov)
 • ter izvajali dodatne aktivnosti, ki bodo tako nam, kot tudi članom prinašale neposredne koristi
ARHIV - PROGRAM DELA

LETNA POROČILA

Doseženi rezultati in izvedene aktivnosti letno potrjujejo našo pravilno usmeritev. Naše članstvo predstavlja tri četrtine gospodarske moči celotne regije, tako po prihodkih, kapitalu in dobro polovico po številu zaposlenih.

ARHIV - LETNA POROČILA
Pomurska gospodarska zbornica
Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota
+386 (0)2 52 13 650
URADNE URE
PO - PE: 8:00 - 14:00