+386 (0)2 52 13 650 info@pgz.si

PO - PE: 8.00 - 14.00

SEARCH BOX

PROJEKT: DUAL TRANSFER

EN | HU |

1. 9. 2019


Dobre prakse in institucionalno sodelovanje pri usklajevanju poklicnega izobraževanja


Projekt je nadaljevanje projektov Right Profession in Right Profession II, katerih vodilni partner je bila Pomurska gospodarska zbornica in sta bila v našem okolju zelo odmevna projekta. Tema projekta DUAL TRANSFER pa je poklicno, dualno izobraževanje in vajeništvo.


Partnerji projekta

Projektno partnerstvo oblikuje 5 partnerjev: Pomurska gospodarska zbornica, Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota in Razvojni center Murska Sobota na slovenski strani ter Trgovinska in industrijska zbornica županije Zala in Trgovinska in industrijska zbornica Železne županije na madžarski strani.


Namen projekta

Dual Transfer želi zagotoviti uvedbo vajeniškega sistema izobraževanja, kot nadgradnjo dualnega sistema, ter zainteresirati mlade za tako obliko poklicnega izobraževanja. Pri tem lahko zbornice in druge institucije igramo pomembno usklajevalno vlogo. Saj imata obe sosednji državi podobne šolske sisteme, obenem pa sta razvili različne metode dela z mladimi in podjetji. Zbornice imamo tako različne naloge in pooblastila. Madžarske imajo več pristojnosti v sistemu izobraževanja in odgovorno nalogo pri razvoju kadrov. Vseeno pa sedanji sistem pogosto ne zadovoljuje potrebe trga dela tako na eni kot drugi strani meje. Obema sistemoma, tako dualnemu kot vajeniškemu, bi želeli ustvariti pogoje in ju približati podjetjem in mladim.

Z izmenjavo dobrih praks in izkušenj med projektnimi partnerji pa izboljšati trajnostno sodelovanje in gospodarski razvoj v obmejnih regijah. Izvajanje bi začeli z analizo potreb, nadaljevali z naborom podjetij, ki bi sprejeti učence, organizirali 7 delavnic, 4 okrogle mize, en skupni tečaj, tri študijske poti in več predstavitev podjetij v šolah in organizirali oglede dobrih praks za učitelje, podjetja, odločevalce in širšo javnost z namenom, da se seznanijo z pogledi, pripombami in predlogi o preoblikovanju slovenskega poklicnega izobraževanja, ob predstavitvi zelo funkcionalnega madžarskega sistema. Izkušeni strokovnjaki za poklicno izobraževanje iz obeh držav bodo predstavili model sodelovanja med zbornicami in drugimi institucijami na področju vajeniškega ter dualnega poklicnega izobraževanja. Rezultat projekta je dvojezična študija o možnosti uvedbe rednega vajeniškega in dopolnitev sedanjega dualnega izobraževalnega sistema v Sloveniji, po vzoru dobre prakse sosednje države.


Financiranje DUAL TRANSFER

Skupni upravičeni stroški projekta zanašajo 402.171,30€, sofinanciranje iz sredstev ESRR je v višini 341.845,59 €.

Projekt je sofinanciran v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020 (za več informacij kliknite tukaj).


Trajanje projekta

Projekt bo trajal 3 leta.

 • 27. 10. 2022


  Film o projektu


 • 13. 10. 2021


  Film o vajeništvu


 • 10. 5. 2021


  10 NAJBOLJ ISKANIH POKLICEV V POMURJU


 • 29. 1. 2021


  Virtualna razstava poklicev Pomurske gospodarske zbornice


PROJEKTI

Pomurska gospodarska zbornica

Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota

+386 (0)2 52 13 650

URADNE URE

PO - PE: 8:00 - 14:00