+386 (0)2 52 13 650 info@pgz.si

PO - PE: 8.00 - 14.00

SEARCH BOX

PROJEKT: DUAL TRANSFER

EN | HU |

1. 9. 2019


Dobre prakse in institucionalno sodelovanje pri usklajevanju poklicnega izobraževanja


Projekt je nadaljevanje projektov Right Profession in Right Profession II, katerih vodilni partner je bila Pomurska gospodarska zbornica in sta bila v našem okolju zelo odmevna projekta. Tema projekta DUAL TRANSFER pa je poklicno, dualno izobraževanje in vajeništvo.


Partnerji projekta

Projektno partnerstvo oblikuje 5 partnerjev: Pomurska gospodarska zbornica, Območna obrtno-podjetniška zbornica Murska Sobota in Razvojni center Murska Sobota na slovenski strani ter Trgovinska in industrijska zbornica županije Zala in Trgovinska in industrijska zbornica Železne županije na madžarski strani.


Namen projekta

Dual Transfer želi zagotoviti uvedbo vajeniškega sistema izobraževanja, kot nadgradnjo dualnega sistema, ter zainteresirati mlade za tako obliko poklicnega izobraževanja. Pri tem lahko zbornice in druge institucije igramo pomembno usklajevalno vlogo. Saj imata obe sosednji državi podobne šolske sisteme, obenem pa sta razvili različne metode dela z mladimi in podjetji. Zbornice imamo tako različne naloge in pooblastila. Madžarske imajo več pristojnosti v sistemu izobraževanja in odgovorno nalogo pri razvoju kadrov. Vseeno pa sedanji sistem pogosto ne zadovoljuje potrebe trga dela tako na eni kot drugi strani meje. Obema sistemoma, tako dualnemu kot vajeniškemu, bi želeli ustvariti pogoje in ju približati podjetjem in mladim.

Z izmenjavo dobrih praks in izkušenj med projektnimi partnerji pa izboljšati trajnostno sodelovanje in gospodarski razvoj v obmejnih regijah. Izvajanje bi začeli z analizo potreb, nadaljevali z naborom podjetij, ki bi sprejeti učence, organizirali 7 delavnic, 4 okrogle mize, en skupni tečaj, tri študijske poti in več predstavitev podjetij v šolah in organizirali oglede dobrih praks za učitelje, podjetja, odločevalce in širšo javnost z namenom, da se seznanijo z pogledi, pripombami in predlogi o preoblikovanju slovenskega poklicnega izobraževanja, ob predstavitvi zelo funkcionalnega madžarskega sistema. Izkušeni strokovnjaki za poklicno izobraževanje iz obeh držav bodo predstavili model sodelovanja med zbornicami in drugimi institucijami na področju vajeniškega ter dualnega poklicnega izobraževanja. Rezultat projekta je dvojezična študija o možnosti uvedbe rednega vajeniškega in dopolnitev sedanjega dualnega izobraževalnega sistema v Sloveniji, po vzoru dobre prakse sosednje države.


Financiranje DUAL TRANSFER

Skupni upravičeni stroški projekta zanašajo 402.171,30€, sofinanciranje iz sredstev ESRR je v višini 341.845,59 €.


Trajanje projekta

Projekt bo trajal 3 leta.

 • 8. 6. 2021


  VABILO


  PREDSTAVITEV VAJENIŠKE OBLIKE IZOBRAŽEVANJA IN PREDSTAVITEV USPEŠNIH PODJETIJ
  za učence 7., 8. in 9. razreda

  Odločitev za nadaljevanje šolanja na srednji šoli je veliko lažja, če imajo mladi dovolj ustreznih informacij o izobraževalnih programih srednjih šol in aktualnih kadrovskih potrebah regije. Tako lahko izberejo pravi poklic, še zlasti, če gre za poklice, ki bodo v prihodnje iskani tudi s strani delodajalcev.

  Zato vas vabimo, da se nam pridružite na predstavitvi uspešnega podjetja in vajeništva, ki bo potekala
  v sredo, 13. oktobra 2021, ob 9.00
  online, preko orodja Zoom

  Povezavo do predstavitve prejmete najkasneje 1 dan pred dogodkom.

  Predstavili vam bomo:

  • sistem vajeništva, strokovna sodelavka GZS
  • uspešni podjetji Medicop
  • Specialna oprema d.o.o. in ROTO - PAVLINJEK, proizvodnja plastičnih izdelkov in trženje d.o.o.. Podjetji bosta predstavili vodji kadrovskih služb. Povedali pa bosta tudi, kakšen kader iščejo, zaposlujejo.
  • Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Radenci, ravnateljica Janja Prašnikar Neuvirt, prof. mat. - Srednjo poklicno in tehniško šolo Murska Sobota, ravnatelj Ludvik Sukič, prof.
  • kratek film o vajeništvu, kjer se bodo med drugim predstavili še vajenci, ki so lansko leto zaključili izobraževanje in bodo povedali svoje izkušnje z vajeniškim načinom šolanja.

  Predstavitev organizira Pomurska gospodarska zbornica v okviru projekta DUAL TRANSFER.

  Vašo prisotnost prosimo potrdite na tej povezavi.


  Predstavitev vajeniške oblike izobraževanja in uspešnih podjetij 13.10.2021

   

 • 10. 5. 2021


  10 NAJBOLJ ISKANIH POKLICEV V POMURJU


 • 29. 1. 2021


  Virtualna razstava poklicev Pomurske gospodarske zbornice


 • 13. 1. 2021


  Film o vajeništvu


PROJEKTI

Pomurska gospodarska zbornica
Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota
+386 (0)2 52 13 650
URADNE URE
PO - PE: 8:00 - 14:00