+386 (0)2 52 13 650 info@pgz.si

PO - PE: 8.00 - 14.00

SEARCH BOX

PROJEKT: KOC HRANA 2

7. 5. 2021


KOC HRANA 2kochrana.gzs.si


Kompetenčni centri za razvoj kadrov KOC HRANA 2 so partnerstva podjetij iz posamezne gospodarske panoge/področja uporabe Slovenske strategije pametne specializacije, ki se povežejo, ugotovijo potrebe po razvoju kadrov in omogočijo usposabljanja za zaposlene ter informirajo o potrebah po znanju in zaposlovanju v njihovi panogi ali področju. Vzpostavijo t.i. projektne pisarne, ki skrbijo za pripravo modela kompetenc, povezovanje podjetij pri razvoju kadrov in izmenjavi znanj in izkušenj.


O projektu

Projekt je nadaljevanje uspešnega projekta KOC Hrana in tako kot pri prvem je namen tudi tega projekta sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov na področju hrane, ki ga izvaja partnerstvo in bo prispeval k izboljšanju kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih v panožnih podjetjih ter krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva.

Cilj projekta je vzpostavitev in delovanje kompetenčnega centra za razvoj kadrov, v katerega se bo zviševala usposobljenost na določenih delovnih mestih v podjetjih, ki so vključena v partnerstvo. V okviru projekta bo predvidoma doseženo vsaj 2100 vključitev v usposabljanja, ki bodo omogočila pridobivanje kompetenc za zaposlene v podjetjih partnerstva.


V okviru projekta smo določili 12 kompetenc, ki jih želimo dvigniti na višji nivo:

 1. Usmerjenost na izboljšave procesov
 2. Osredotočenost na kupce, nove pristope trženja in marketinga
 3. Izboljšanje znanj digitalizacije, avtomatizacije, robotizacije in logistike
 4. Strokovnost na področju naprav, strojev, opreme in materialov
 5. Skrb za kakovost, gospodarnost in odgovorno ravnanje
 6. Poznavanje zakonodaje
 7. Inovativnost
 8. Eko design
 9. Skrb za trajnostni razvoj
 10. Vodenje, odločanje, prevzemanje odgovornosti
 11. Veščine prenašanja znanja, vseživljenskega učenja in mentorstva
 12. Medsebojno sodelovanje, komunikacija in timsko delo

Financiranje KOC HRANA 2

Projekt KOC Hrana2 delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2019-2022. Projekt delno financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 2. 9. 2019 objavil rezultate za razpis Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019/2022. Med podprtimi projekti je tudi projekt KOC Hrana2, za katerega smo na Pomurski gospodarski zbornici v sodelovanju z vodilni partnerjem GZS ZKŽP ter panožnimi partnerji uspeli pridobiti sofinanciranje za izvedbo planiranih aktivnosti v višini 549.9750,00 EUR. 


 • 7. 5. 2021


  Pomembnejše aktivnosti projekta


  1. Skupni sestanek partnerstva KOC HRANA 2 

  Zaradi potrebe po hitrem zagonu projekta smo dne 15. 10. 2019 na GZS v Ljubljani izvedli 1. SKUPNI SESTANEK PARTNERSTVA KOC HRANA2. Nekaj utrinkov srečanja najdete na spodnjih fotografijah.


  2. KOC HRANA 2: Utrinki z 2. skupnega usposabljanja »Kako zgraditi izjemno ekipo«

PROJEKTI

Pomurska gospodarska zbornica
Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota
+386 (0)2 52 13 650
URADNE URE
PO - PE: 8:00 - 14:00