+386 (0)2 52 13 650 info@pgz.si

PO - PE: 8.00 - 14.00

SEARCH BOX

STORITVE PGZ

PGZ nudi podporno okolje za uspešen zagon.
Smo blizu potrebam in dogodkom gospodarstva.

STORITVE, ZA PODJETJA V REGIJI


Pomurska gospodarska zbornica je pooblaščena za izdajo javnih listin in storitev, ki vam nudijo podporo pri vašem vsakodnevnem poslovnem delovanju.

IZDAJA JAVNIH LISTIN

Pomurska gospodarska zbornica izvaja določena dogovorjena javna pooblastila, ki so v pristojnosti Gospodarske zbornice Slovenije:

Izdajanje in potrjevanje:
Potrdil o nepreferencialnem poreklu blaga
»Certificates of origin«

POVEZAVA


Izdajanje in potrjevanje:
zvezkov ATA za začasni izvoz blaga.

POVEZAVA


Potrditev listin v mednarodnem prometu.

POVEZAVA

URADNE URE ZA POTRJEVANJE LISTIN

PONEDELJEK, SREDA, PETEK:
od 8.00 do 14.00 ure oz. po dogovoru

Cenik izdaje javnih listin GZS

Spodaj navedene listine izdaja Gospodarska zbornica Slovenije na podlagi podeljenega javnega pooblastila. DDV ni obračunan na osnovi 5. točke 5. člena ZDDV-1.

* DDV se ne obračuna
LICENCE ZA PREVOZE V CESTNEM PROMETU Cena v EUR *
Odločba o podelitvi licence 195,00
Izvod licence za vozilo 55,00
Odločba o spremembi licence 97,00
Dvojnik izvoda licence 20,00
Dvojnik certifikata licence 45,00
Potrdilo za voznika državljana nečlanice EU 10,00
Avto-taksi nalepka 18,00
Sprememba upravljavca prevozov 10,00
Prenos izvoda licence 10,00
Sprememba registrske številke - evidentiranje 10,00
Potrdilo za prevoz oseb z avtobusom
za lastne potrebe v mednarodnem prometu
20,00
* DDV se ne obračuna
DOVOLILNICE ZA MEDNARODNI CESTNI PROMET Cena v EUR *
CEMT dovolilnica 275,00
Dovolilnica 5,00
Mesečna CEMT dovolilnica 23,00

Cenik izdaje javnih listin GZS

Spodaj navedene listine izdaja Gospodarska zbornica Slovenije na podlagi podeljenega javnega pooblastila. DDV ni obračunan na osnovi 5. točke 5. člena ZDDV-1.

* Pred izdajo ATA zvezka je potrebno še plačilo zavarovalne premije v višini 0,37 % oz. najmanj 10€.
** Obrazec v DZS stane 3,92€, carina potrjuje brezplačno.
ZUNANJETRGOVINSKE LISTINE Cena v EUR *
ATA zvezek (komplet brez tranzitnih listov)* 75,00
ATA zvezek (komplet z tranzitnimi listi)* 107,50
Prva ali zadnja nosilna stran ATA zvezka 18,00
Notranji list ATA zvezka 6,50
Potrdilo o poreklu blaga "Certificate of Origin" ** 15,80

Druge listine in storitve

Na spodaj navedene cene se obračuna še DDV.

* Pred izdajo ATA zvezka je potrebno še plačilo zavarovalne premije v višini 0,37 % oz. najmanj 10 EUR.
DRUGE LISTINE IN STORITVE Cena v EUR *
ČLAN GZS NEČLAN GZS
Potrditev drugih listin
v mednarodnemprometu s članstvom GZS
8,30 potrditev ni možna
Potrdilo o registraciji podjetja
v poslovnem in sodnem registru
24,40 73,20
Stroški pošiljanja 3,50

Potrdilo o poreklu blaga

Potrdilo o poreklu blaga (angl. Certificate of Origin) je dokument, ki določa poreklo blaga in je ključen dejavnik pri izvajanju ukrepov trgovinske politike.

Ali je potrdilo o poreklu blaga potrebno ali ne, je odvisno od številnih dejavnikov: kam se blago izvaža, vrsta blaga, zahteve bank ali finančnih institucij vpletenih v izvozni postopek itd.

Obveznost izvoznika je, da pred sklenitvijo posla pridobi informacije, ali je v državi uvoza potrebno potrdilo o poreklu blaga in morebitne druge zahteve države uvoza, kot je npr. izvozna faktura ali drug dokument, overjen s strani gospodarske zbornice.


Navodila za izpolnjevanje

ATA zvezek

ATA zvezek (angl. ATA Carnet) je mednarodni carinski dokument za začasni uvoz blaga, ki bo v roku enega leta ponovno izvoženo v nespremenjeni obliki.

Velja v državah podpisnicah mednarodne konvencije o začasnem uvozu (Istanbulska konvencija). Sestavljen je iz dveh nosilnih strani zelene barve (prva in zadnja stran) ter posameznih vložnih listov, namenjenih carinskim organom (kuponi in taloni).


Navodila za izpolnjevanje

BODIMO V STIKU, TUDI NA DALJAVO.

V skrbi za zdravje in optimizacijo poslovanja vas naprošamo in vam priporočamo, da nas predhodno kontaktirate. Tako se lahko v največji meri vnaprej dogovorimo za pravočasno in optimalno izvedbo storitve, po možnosti s čim manj osebnih stikov.

Vaša vprašanja in/ali popolne vloge nam lahko pošljete tudi po navadni pošti ali elektronsko,

Pomurska gospodarska zbornica

Lendavska 5a, 9000 Murska Sobota

+386 (0)2 52 13 650

URADNE URE

PO - PE: 8:00 - 14:00

ali preko e-sistema essCert (potrdila o poreklu blaga in potrjevanje drugih listin) .

Izdane listine pa vam lahko pošljemo po pošti na vaš naslov, lahko pa jih prevzamete tudi osebno ob predhodno dogovorjenem terminu.